Hiển thị kết quả duy nhất

Film ngậm Please Orally Soluble Film 50mg trị rối loạn cương dương (10 túi x 1 film)

990.000 
Dùng để điều trị các rối loạn cương dương, là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì cương cứng đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục